TCO - redukcja, czy wzrost wydatków

W czasach "niepewnego jutra" właściciele i zarządy organizacji często sięgają po narzędzia TCO, sądząc, że przeprowadzenie audytu kosztowego, znalezienie "luk" i wdrożenie rekomendacji wystarczy, by poprawić ekonomiczne wyniki przedsiębiorstwa.
Najczęstszym działaniem jest ograniczenie użytkownikom dostępu do sieci korporacyjnej lub Internetu, minimalizowanie standardowego, instalowanego na stacjach oprogramowania, ograniczanie liczby szkoleń (przede wszystkim zewnętrznych), itd.
Krótkoterminowym efektem jest poprawa wskaźników kosztowych, jednakże w perspektywie długoterminowej, szczególnie w przypadku informatyki, prowadzi to do braku rozwoju oraz do ograniczenia efektywności i skuteczności organizacji.
De facto, w przypadku informatyki (bazującej na rozwoju technologicznym) oznacza to zacofanie, które po pierwsze trudno będzie nadrobić w przyszłości, a po drugie (co istotniejsze) będzie wymagało znacznie wyższych nakładów finansowych i niefinansowych.
Z tego powodu ważne jest właściwe podejście do projektu, z dogłębną analizą nie tylko struktury kosztów, ale również posiadanych rozwiązań i planów organizacji. W tym wypadku szybkie działanie nie jest równoznaczne z działaniem efektywnym dla organizacji.
Równie ważne jest spojrzenie na stronę zysków, warto odpowiedzieć sobie na pytanie co organizacja może zyskać, zwiększając wydatki na informatykę?
Oczywiście brzmi to przewrotnie, bo w jaki sposób można oszczędzać zwiększając wydatki? A jednak jest to jedna z dróg, które należy rozważyć.