ROI - Return on Investment

ROI – Return on Investment; zwrot z inwestycji. Jest to analiza ekonomiczna liczona w przedsięwzięciach inwestycyjnych, określana mianem zwrotu z inwestycji.
Jest to jedna z metod analitycznych sięgających do obszarów finansów, statystyki, matematyki i technologii, wykorzystywany w celu ograniczenia ryzyka towarzyszącego decyzji inwestycyjnej.

Ogólnie można powiedzieć, że ROI wyrażamy wzorem:


Często stosowanym wzorem ogólnym jest także:
W praktyce jednak obliczenie ROI nie jest tak proste, gdyż wymaga wielowymiarowego zagłębienia się w wiele innych składników:
  • Produktywność;
  • Usługi;
  • TCO;
  • Klienci;
  • Zasoby;
  • EVI;
  • Analiza efektów ekonomicznych;
  • Analiza scenariuszy.