Proces zarządzania wartością

Wdrożenie procesu Zarządzania Wartością wymaga gruntownego i kilkakrotnego przeanalizowania funkcjonowania wszystkich pięciu filarów.
Poniższy schemat przedstawia kolejność działań w procesie budowania wartości, na przykładzie organizacji IT.
 

Jak widać pierwszym analizowanym elementem jest oczywiście kontekst biznesowy organizacji. To na jego podstawie przechodząc przez poszczególne filary będziemy dokonywać analiz.
W kolejnym kroku identyfikujemy reguły i definiujemy standardy, którymi będziemy się kierować.
W ten sposób jesteśmy uzbrojeni, aby przystąpić do właściwych analiz.
Wdrożenie rekomendacji wynikających z analiz przybliża nas do osiągnięcia wartości, na których nam zależy.