Czynniki sukcesu

Budowanie wartości jest procesem bardzo długotrwałym i niestety żmudnym.
W dodatku wymaga od szefa organizacji łączenia w jeden system zarządzania elementów, które zazwyczaj nie występują łącznie. 
 
Typowe cechy takiego stylu zarządzania opierają się na:
  • Kładzeniu dużego nacisku na pracę zespołową. Zachęcanie i nagradzanie ludzi za wspólne poszukiwanie rozwiązań;
  • Zapewnienie wszystkim jednakowego startu – udzielanie kredytu zaufania;
  • Badanie satysfakcji Klientów;
  • Traktowaniu komunikacji jako kluczowego elementu operacyjnego zarządzania. Zbliżanie do siebie ludzi poprzez zapewnienie komunikacji między zespołami zajmującymi się różnymi, niezależnymi i niezwiązanymi ze sobą zagadnieniami;
  • Skoncentrowaniu uwagi na funkcjonalnym podejściu do zagadnień, w pierwszej kolejności zawsze udzielanie odpowiedzi na pytanie: „co chcemy uzyskać?”;
  • Budowanie atmosfery promującej kreatywność i innowacyjność;
  • Zorientowanie na potrzeby Klienta Wewnętrznego;
  • Zorientowanie na jakość dostarczanych działań i produktów;
  • Przekazywanie ludziom odpowiedzialności i uprawnień do pełnienia funkcji właścicieli kluczowych elementów procesów wspierających główne procesy biznesowe organizacji;
  • Itd.