Model dojrzałości

 
Organizacje często mają wdrożone niektóre elementy zarządzania wartością. Jednakże w jaki sposób stwierdzić jak bardzo jesteśmy zaawansowani i jak dużo drogi jeszcze przed nami. Pomocna jest tutaj tzw. krzywa dojrzałości organizacji. W większości przypadków model prezentuje pięć poziomów dojrzałości, obejmujących:Każdy z tych poziomów opisany jest szeregiem kryteriów. Porównanie organizacji polega na odszukaniu tych, które są spełnione w badanej komórce. Im więcej takich kryteriów znajdziemy tym lepiej. Spełnienie wszystkich kryteriów z danego poziomu oznacza, że nasza organizacja jest w drodze na kolejny poziom. Oczywiście oczekiwanym wynikiem na końcu tej długiej drogi jest zbudowanie sobie statusu partnera biznesu w całym przedsiębiorstwie.