Narzędzia TCO

Największym problemem dla firm jest zazwyczaj sztywne określenie kosztów pośrednich i bezpośrednich. Można wyróżnić dwie warstwy (narzędzia) wyceny TCO mogące rozwiązać ten problem.
 
TCO Snapshot – daje możliwość potencjalnych kategorii kosztowych TCO. Narzędzie zbudowane jest w oparciu o dane z wielu sektorów i branż i uwzględnia wskaźniki budowane w oparciu o Best Practices jak i wskaźniki dla, których źródłem są ankiety przeprowadzane wśród Klientów Firmy;
 
Analiza TCO– daje możliwość bardzo dokładnej analizy kosztowej, w poszczególnych obszarach działalności. Narzędzie to powstało w wyniku przebadania rezultatów osiąganych przez naszych Klientów w następujących dziedzinach:
  • Wizja – określenie powodów, dla których należy wprowadzić TCO, określenie obszarów objętych TCO, zespołu projektowego, podziału odpowiedzialności, źródła danych, wreszcie określenie modelu jaki chcemy realizować wewnątrz firmy;
  • Plan gromadzenia danych - odnosi się on do sposobu gromadzenia danych (ankiety, badania, inne metody). Należy określić jakie dane będą potrzebna dla wybranego modelu TCO oraz z skąd powinny one pochodzić;
  • Analiza danych – zebrane informacje powinny być przeanalizowane z pomocą odpowiednich narzędzi (do każdego modelu proponuje się odpowiednie narzędzia analizy);
  • Raport końcowy – końcowym wynikiem prac zespołu jest raport, jego prezentacji towarzyszą rekomendację odnośnie kroków, które należy podjąć w celu obniżenia TCO. Kroki te mogą wiązać się z usprawnieniem systemu operacyjnego czy wprowadzeniem nowych technologii.