Implementacja TCO

Droga do sukcesu
Praktyka dowodzi skuteczności rozwiązań w zakresie obniżania kosztów przy jednoczesnym dystrybuowaniu wartości. Przeprowadzone badania wskazują, iż korzystanie z metodyki i mechanizmów TCO ma znaczny wpływ na utrzymanie środowiska teleinformatycznego użytkownika, jak i zarządzania narzędziami pracy grupowej. Wykorzystywanie rekomendacji wynikających z analiz wpływa jednak nie tylko na jakość pracy ale i ma konkretne odzwierciedlenie dla stopy zwrotu inwestycji i redukcji kosztów posiadania.
  
Implementacja TCO
Redukcję kosztów można przeprowadzić z sukcesem jeśli spełnione są następujące warunki:
 • System TCO istnieje na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa;
 • Powstał odpowiedni model kosztowy;
 • Prowadzone są analizy kosztowe;
 • Wdrożone są odpowiednie procesy wspomagające, zebrane dane analizowane są za pomocą zalecanych w modelu narzędzi. 
 
Zyski z Implementacji Modelu
Wdrożenie modelu TCO wymaga czasu, narzędzi umiejętności ale zyski z jego wprowadzenia są ogromne:
 • Określenie ponoszonych nakładów i możliwość szacowania ich wzrostu;
 • Zracjonalizowanie procesu podejmowania decyzji;
 • Możliwość przewidywania i czuwania nad zmianami;
 • Usprawnienie zarządzania kosztami i kontrola budżetowa;
 • Wyższa satysfakcja Klienta;
 • Podniesienie produktywności i funkcjonalności;
 • Wprowadzenie jednolitego standardu;
 • Zmniejszenie ryzyka niezgodności elementów systemu informatycznego;
 • Wzrost wartości biznesowej.
 
Podstawowe różnice między firmami, które korzystają z mechanizmów TCO a tymi, które go nie stosują dotyczą:
 • Stabilizacji ekonomicznej;
 • Kosztów całkowitych;
 • Poziomu usług;
 • Kosztów obsługi;
 • Generowanych zysków.